قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۲۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز