مبلغ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۳۰ آبان با شرکت هواپیمایی آسمان ۴۵۸۰۰۰ تومان می باشد.