بلیط ارزان مشهد به بغداد در تاریخ ۹۷/۷/۲۳ در ساعت ۱۳:۵۰ چارتری ۱۶۶۵۰۰۰ تومان است.