بلیط هوایی مشهد به بندرعباس برای تاریخ ۹۷/۸/۲۸ در ساعت ۱۸:۱۰ با پرواز سپهران ۴۰۵۰۰۰ تومان است.