قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به بوشهر برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز