نرخ پرواز مشهد به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۸/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز