قیمت بلیط مشهد به بیروت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۵۵ به مبلغ ۷۴۰۰۰۰ تومان (هفتصد و چهل هزار تومان) و ۱۰۶۵۰۰۰ تومان (یک میلیون و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز