نرخ پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازذه هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست وسی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز