بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما » بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶
به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تئمان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تئمان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزارتومان) ، در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

خرید پرواز چارتر مشهد به تهران

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تئمان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تئمان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزارتومان) ، در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

خرید پرواز چارتر مشهد به تهران

لذت پرواز با آنیل پرواز

۲۹ فروردین ۱۳۹۶|دسته‌ها: بلیط چارتری, پروازهای سیستمی|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |دیدگاه‌ها برای بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶ بسته هستند