نرخ پرواز مشهد به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ با هواپیمایی تابان به صورت چارتری در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز