نرخ پرواز مشهد به دزفول برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز