نرخ پرواز مشهد به رامسر برای تاریخ ۹۶/۴/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۲۵۴۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز