قیمت بلیط مشهد به رامسر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ های ۲۵۴۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و چهار هزار تومان) و ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز