نرخ پرواز مشهد به رشت برای تاریخ ۹۶/۹/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۲۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • به روز ترین نرخ ‌ها در وبسایت و کانال تلگرام آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز