قیمت بلیط مشهد به رشت برای تاریخ ۹۶/۹/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به رشت برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز