نرخ پرواز مشهد به زابل برای تاریخ ۹۷/۵/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با  آنیل پرواز