قیمت بلیط مشهد به زابل برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز