نرخ پرواز مشهد به زابل برای تاریخ ۹۶/۹/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز