نرخ پرواز مشهد به ساری برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ (لحظه آخری) به صورت چارتری به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز