قیمت پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز