نرخ پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز