نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمیای زاگرس در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط مشهد به قشم برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز