نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز