نرخ بلیط چارتری هوایی مشهد به قندهار برای ۲۲ دی ماه ۹۷ ۱۵۹۵۰۰۰ تومان است.