پرواز مشهد به ماهشهر در ۱ آذر با هواپیمایی قشم ایر ساعت ۱۱:۴۰ به نرخ ۵۶۱۰۰۰ تومان می باشد.