نرخ پرواز مشهد به مسقط برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۵۹۴۰۰۰ تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز