نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۳/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۶۰۱۰۰۰ تومان (ششصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز