قیمت بلیط هوایی مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۹/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان ۸۹۵۰۰۰ تومان هست.

آشنایی با بلیط هوایی مشهد به نجف