قیمت بلیط مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز