نرخ پرواز مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز