قیمت بلیط مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و چنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز