قیمت بلیط مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز