نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پروازبا آنیل پرواز