قیمت بلیط مشهد به چابهار برایتاریخ ۹۶/۳/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۳۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز