نرخ پرواز مشهد به چابهار برای ترایخ ۹۶/۵/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز