قیمت بلیط مشهد به چابهار برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۴۹۲۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز