قیمت بلیط مشهد به چابهار برای تاریخ ۹۶/۱۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز