نرخ بلیط مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰

به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز آفری کاشان به مشهد فقط و فقط در آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز