قیمت بلیط مشهد به کرج در ساعت ۱۰:۰۰ برای تاریخ ۹۷/۷/۱۸ چارتری با شرکت هواپیمایی تابان ۲۳۵۰۰۰ تومان است.