نرخ پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز