نرخ پرواز مشهد به کویت برای تاریخ ۹۷/۵/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۶۶۵۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز