[charter724]

نرخ پرواز مشهد به کویت برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۹۶۱۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۶۶۵۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز