نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
  •  چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز