نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز