نرخ پرواز مشهد به گرگان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز