نرخ بلیط پروازی مشهد به یزد برای تاریخ ۹۷/۹/۱۷ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ ۲۲۰ هزار تومان هست.