قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستیم با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز