قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز