نرخ بلیط مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز