نرخ پرواز مشهد به زنجان برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (ویژه مبعث) به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز